Projektu izstrāde ES struktūrfondu atbalsta saņemšanai:

  • konsultācijas par ES struktūrfondu atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

  • ES struktūrfondu līdzekļu pieprasīšanas pieteikumu – biznesa plānu/projektu sagatavošana;

  • Cenu aptauju tehnisko specifikāciju sastādīšana;

  • Konsultācijas ES struktūrfondu pieteikumu pavaddokumentu sakārtošanā;

  • Uzņēmumu interešu pārstāvēšana administrējošajā institūcijā projekta izskatīšanas gaitā

  • Kredītpieteikumu sagatavošana aizņēmumu saņemšanai no bankām

  • Biznesa plānu izstrāde

VLTS lauku attīstības speciālists, Uzņēmējdarbības konsultants Linards Ligeris , tālr.: 28677152; 27840160, e-pasts:linards.ligeris@llkc.lv

Projektu vadītāja Kristīne Ragaine‑Volnianko,tālr: 26307940, e-pasts: kristine.ragaine@llkc.lv

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .