Kāpēc saimniecībā būtu nepieciešams konsultanta pakalpojums?

Konsultants piena fermā palīdz saskatīt cēloņsakarības un kāpināt piena izslaukumu, noturot tā kvalitāti, uzlabot govju atražošanas rādītājus (samazināt sēklošanas atkārtojumus), izvairīties no vielmaiņas slimībām, nodrošināt govju veselību, produktivitāti atbilstoši ģenētiskajam potenciālam un ilgmūžību. Palīdz arī izprast pārraudzības analīžu datus un aprēķinus. Organizē sagatavotās barības paraugu savākšanu analīzēm, nodrošina rezultātu skaidrojumu un sabalansētu barības devu sagatavošanu atbilstoši katra konkrētā ganāmpulka prasībām un iespējām.
Ņemot vērā situāciju piena tirgū, palīdzam optimizēt  piena pašizmaksu, palīdzot saskatīt nelietderīgos izdevumus govju ēdināšanā un apsaimniekošanā.
Konsultants palīdz sakārtot telīšu izaudzēšanu, sākot no dzimšanas līdz pirmās atnešanās brīdim, ar mērķi samazināt telīšu bezproduktīvo laiku - izdevumu periodu un iegūt iespējami lielāku produkciju govs ražojošā mūžā.
Ja saimniecībā nepieciešams, tiek piesaistīts arī piena kvalitātes konsultants, veicot slaukšanas iekārtu testēšanu. Kā arī ir iespējams veikt govju eksterjera vērtēšanu, novērtējot katra konkrētā ganāmpulka īpatnības, palīdzēt izvēlēties ģenētisko materiālu - buļļus sēklošanai.

Konsultants palīdz saprast sakarības starp ēdināšanu, gēniem un veselību – tas veido pelnošu biznesu ar ilgmūžīgām govīm!

Pieejams arī kompleksais pakalpojums - ganāmpulka apsaimniekošanas uzraudzība (ikmēneša pārraudzības datu analīze, ieteikumu sagatavošana, kūts vizītes, barības izvērtēšana un analīzes, barības devu sagatavošana un uzraudzība).


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .