Ēdināšanas plānošana un barības devu sastādīšana

  • Barības devu aprēķināšana slaucamajām govīm, atkarībā no produktivitātes līmeņa un laktācijas fāzes  - pirms un pēcatnešanās grupai, augstražīgo govju grupai, laktācijas vidus un beigu periodam, kā arī cietstāves laika barības devas.
  • Sausnas uzņemšanas spējas noteikšana
  • Ēdināšanas apsaimniekošanas ieteikumi - gan nepiesietajā, gan piesietajā turēšanas sistēmā, kā arī pie ganīšanas sistēmas.
  • Barības maisījuma izvērtēšana (PennState sietu izmantošana TMR vai skābbarības izvērtēšanā, skaidrojums ar ieteikumiem)

  • Gremošanas izvērtēšana (mēslu izvērtēšana, skalošana un rezultātu skaidrojums ar ieteikumiem)


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .