Grāmatvedības pakalpojumi

  • Datorizēta grāmatvedības uzskaites veikšana vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmā (pirmdokumentu apstrāde, atskaišu un pārskatu sagatavošana)

  • Algu aprēķins

  • Grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošana

  • Iespēja pēc klienta pasūtījuma sagatavot operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu arī vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem

  • Normatīvajos aktos noteikto nodokļu pārskatu iesniegšana, izmantojot VID elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS)

  • Pēc klienta pasūtījuma – dažādas grāmatvedības atskaites kredītiestādēm, Lauku atbalsta dienestam, Centrālajai statistikas pārvaldei u.c.

Grāmatveži:

Inese Babra, tālr: 27840160, e-pasts: inese.babra@llkc.lv

Tamāra Viļuma, tālr: 27840160, e-pasts: tamara.viluma@llkc.lv

Vita Epalte, tālr: 27840160, e-pasts: vita.epalte@llkc.lv

Jeļena Ponomarjova, tālr: 27840160, e-pasts: jelena.ponomarjova@llkc.lv

Vita Liepkalne, tālr: 27840160, e-pasts: vita.liepkalne@llkc.lv

Dzintra Ruša,tālr: 27840160, e-pasts: dzintra.rusa@llkc.lv

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .